W Nowicy na końcu świata

Polska 2009 kolor 67 min.

reż: Natasza Ziółkowska-Kurczuk
pro: Joanna Fido, Fido Film
sce: Natasza Ziółkowska-Kurczuk
zdj: Tomasz Madejski, Tomasz Michałowski
muz: Lidia Pacak
mon: Łukasz Strent, Julia Taczanowska
obs: Anna Kapeluch, Maria Wacek, Małgorzata Wacek – Pietrusza, Marek Pietrusza, Magdalena Pietrusza, Wiktoria Tylawska, Wasyl Michalak, Jan Michalak, Stefan Romanyk, Marian Krok

 

Film przedstawia świat ludzi żyjących w zagubionej wsi w Beskidzie Niskim – Nowicy. Z jednej strony będzie to opowieść o świecie, którego już nie ma i tylko nieliczne ślady świadczą o jego istnieniu.  Świat Łemków  przemówi z ekranu, da znać o sobie w architekturze cerkwi, w śpiewach liturgii, w języku… Z drugiej jednak strony będzie  to też opowieść o współczesności, a zatem o ludziach, którzy próbują ratować dawne wartości i dawny świat, dla których treścią życia jest ciągły zachwyt nad cudem stworzenia. Dlatego nie wystarcza im tylko zaspokojenie codziennych potrzeb.  W zwykłych sprawach doszukują się piękna i sensu.

 

Film ten będzie miał wymiar filozoficzny, pozwoli spojrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy. Pokazuje zupełnie odmienne spojrzenie na życie od tego, które lansują media. Nie sukces, kariera i pieniądze są ważne, ale całe piękno świata i drugiego człowieka.